3T COMPANY MANAGEMENT SOLUTIONS

Chuyên tư vấn và triển khai giải pháp chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động vận hành, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giải pháp phù hợp với từng khách hàng trong từng lĩnh vực cụ thể.

LIÊN HỆ TƯ VẤN
f_img
f_img f_img f_img

THÔNG TIN LIÊN HỆ


  GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TIỄN TẠI DOANH NGHIỆP

  Bên cạnh những doanh nghiệp lớn là sự nở rộ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Vị trí, vai trò của nó đã được khẳng định qua thực tế phát triển kinh tế của rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do không thể giải quyết được triệt để 3 bài toán: Giải pháp doanh nghiệp cần là gì ? Phần mềm nào tương xứng với giải pháp ? Quá trình triển khai như thế nào để đạt hiệu quả ? Công ty Giải pháp 3T được thành lập cùng với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết 3 bài toán đặt ra.

  công-ty-phần-mềm-và-giải-pháp-quản-trị-doanh-nghiệp-3T

  BÀI TOÁN GIẢI PHÁP

  Giải quyết bài toán đầu tiên đem đến giải pháp tổng thể phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong thời gian 3 năm – 5 năm.
  công-ty-phần-mềm-và-giải-pháp-quản-trị-doanh-nghiệp-3T

  BÀI TOÁN PHẦN MỀM

  Giải quyết bài toán số 2 mang tên phần mềm. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp phần mềm đáp ứng được bài toán giải pháp.
  công-ty-phần-mềm-và-giải-pháp-quản-trị-doanh-nghiệp-3T

  BÀI TOÁN TRIỂN KHAI

  Giải quyết bài toán số 3 mang tên triển khai. 3T trở thành một bộ phận không thể tách rời của doanh nghiệp trong quá trình triển khai ERP.

  KIẾN THỨC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

  KIẾN THỨC GIẢI PHÁP
  CHUYỂN ĐỔI SỐ
  DOANH NGHIỆP

  Công ty Giải pháp 3T sẵn sàng chia sẻ tới quý doanh nghiệp các kiến thức liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Doanh nghiệp chuyển đổi số từ quy trình làm việc, quy trình Marketing, quy trình Sales, quy trình chăm sóc khách hàng cho đến các quy trình theo phân hệ chức năng trong quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP như Kế toán, mua hàng, bán hàng, tồn kho, giá thành, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự tiền lương.