ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Điều kiện ra đời
Phân tích dữ liệu thông minh

Trong thời hiện đại, máy vi tính và các công cụ hỗ trợ làm cho việc phân tích dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, càng ngày các doanh nghiệp càng thu thập được nhiều thông tin hơn về khách hàng, sản xuất, bán hàng,... Đối mặt với một kho dữ liệu khổng lồ gồm hàng trăm nghìn và thường là hàng triệu giao dịch phát sinh mỗi tháng, cộng thêm việc thu thập vẫn có nhiều hạn chế do thiếu cơ sở hạ tầng cho việc chuyển đổi dữ liệu hoặc do thiếu sự tương thích giữa các hệ thống, việc phân tích dữ liệu thu thập được và các báo cáo dữ liệu đôi khi phải tiến hành trong hàng tháng trời

Thời đại công nghệ 4.0
Phân tích dữ liệu thông minh

Phần mềm BI kết hợp chặt chẽ khả năng lưu trữ dữ liệu, phân tích và báo cáo. Một vài phần mềm BI mới cho phép người dùng phân tích theo chiều ngang và trình xuất nghiên cứu dữ liệu theo chiều sâu một cách nhanh chóng nhằm phục vụ mục đích phân tích kết quả kinh doanh hoặc hiệu suất làm việc của một cá nhân, bộ phận hoặc công ty tốt hơn. Nhờ các ứng dụng mới của phần mềm BI, nhà quản trị có thể nhanh chóng biên soạn các báo cáo từ dữ liệu để dự đoán, phân tích và ra quyết định kinh doanh.

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

Xu hướng sử dụng Business Intelligence

Hiện nay hầu hết các công ty sản xuất lớn trên thế giới đã sử dụng hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp - ERP để quản lý mọi hoạt động của họ. Với một hệ thống quản lý được thiết lập như một kho lưu trữ trung tâm tất cả các dữ liệu của công ty, Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh = BI dễ dàng giúp các nhà sản xuất cải thiện hoạt động và hiệu suất của họ. Hãy tưởng tượng công việc quản lý của các nhà sản xuất trước đây mà không có sự trợ giúp của BI. Khi đó các nhà sản xuất cần phải thông qua rất nhiều bảng số liệu excel, kết hợp hàng chục báo cáo từ các bộ phận liên quan để lọc ra những dữ liệu liên quan, sau đó phân tích ý nghĩa và tạo các báo cáo chuyên môn. Nhưng với phần mềm ERP phù hợp, giờ đây, tất cả các cơ sở dữ liệu của bạn không chỉ được tập hợp tại một nơi mà còn có các công cụ BI tích hợp để phân tích dữ liệu và tạo các báo cáo hiệu quả cho nhà sản xuất.

TÍNH NĂNG CỦA MỘT HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Tùy thuộc từng giải pháp BI của các nhà cung cấp mà hệ thống BI có các tính năng khác nhau. Một giải pháp BI ứng dụng trong ngành phân phối sẽ có các tính năng khác với một giải pháp BI ứng dụng trong ngành y tế hay lĩnh vực ngân hàng hoặc ngành tài chính. Các tính năng giải pháp BI cung cấp cho doanh nghiệp có thể bao gồm: xem thông tin, phân tích đa chiều, lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, dự báo, đồ họa hóa dữ liệu, truy vấn theo yêu cầu, báo cáo, tổng kết, lập biểu đồ, đánh giá, quản trị sự kiện, quản trị kiến thức, hỗ trợ cổng thông tin doanh nghiệp,... và các chức năng liên kết theo chiều ngang dữ kiện của các phòng, ban khác nhau trong doanh nghiệp phục vụ các mục đích sử dụng thông tin đa dạng và đa chiều. Tuy nhiên, nhìn chung các giải pháp BI đều bao gồm các tính năng cơ bản như các bảng chỉ số DashBoard, các thẻ điểm ScoreCard, phân tích và báo cáo.

hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

TÍNH NĂNG BẢNG CHỈ SỐ

Tính năng bảng chỉ số là một tập hợp các thông tin biểu diễn dưới dạng đồ thị hoặc bảng biểu có ý nghĩa cung cấp cho người sử dụng một lớp cắt nhanh về tình hình công ty hiện tại như thế nào và tương lai ra sao, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng hiểu được các dữ liệu phức tạp trong hệ thống kinh doanh một cách nhanh chóng. Nhiều giám đốc điều hành (Chief Executive Officer – CEO) hiện nay điều hành doanh nghiệp dựa vào tính năng bảng chỉ số quản trị để có được những chỉ số kết quả hoạt động kinh doanh quan trọng, sát thực trong toàn bộ doanh nghiệp.
hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

TÍNH NĂNG THẺ ĐIỂM

Tính năng thẻ điểm là một tập hợp các hệ thống đo lường như doanh thu và dòng tiền được dùng để đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đối chiếu với mục tiêu kinh doanh. Tính năng này giúp nhà quản trị biến chiến lược kinh doanh thành các mục tiêu cụ thể. Khi đó, các mục tiêu này trở nên dễ dàng truyền tải cho các cấp khác nhau trong công ty, có thể được đo lường và giám sát trong toàn công ty. Thẻ điểm có tác dụng làm cho hoạt động của doanh nghiệp dễ được hạch toán và tập trung vào việc đạt các kết quả kinh doanh kỳ vọng.
hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH

Tính năng phân tích được sử dụng nhằm phân tích nhanh chóng và hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu mà không cần xem xét đến hệ thống kinh doanh gốc sản sinh ra các dữ liệu đó. Tính năng phân tích thường được sử dụng để thiết lập các xu hướng, khi mà các xu hướng này không thể phát hiện được một cách dễ dàng bằng việc xem xét các bản báo cáo theo phương pháp truyền thống, để xác định các khuynh hướng kinh doanh, rủi ro và cơ hội. Tính năng này, còn có tên gọi khác làxử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing – OLAP), cho phép người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm các đại lượng phức như doanh số trên sản phẩm, doanh số trên khu vực, doanh số trên năm,… BI cũng có thể có chức năng tích hợp với các chương trình ứng dụng khác.
hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

TÍNH NĂNG BÁO CÁO

Tính năng báo cáo cho phép nhân viên mọi cấp trong công ty có thể lấy thông tin theo thẩm quyền từ các hệ thống kinh doanh để vận hành công việc và ra quyết định hàng ngày. Các báo cáo chính thức, có cấu trúc như báo cáo phòng ban, báo cáo lợi nhuận và thua lỗ cho phép thông tin được trình bày và chuyển tải trong các định dạng chuẩn. Với sự phát triển của công nghệ, các bảng báo cáo không còn nhàm chán trên màn hình Access, Excel của thế kỷ trước. Thay vào đó, doanh nghiệp được hỗ trợ bởi các báo cáo trực quan trên cùng 1 màn hình – DashBoard. Số liệu hiển thị mang tính tức thời và so sánh theo thời gian. Tính năng này thật sự đã tạo ra sức mạnh khi ra quyết định đối với các cấp quản lý và ban lãnh đạo.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence - BI thông thường có thể được phân chia thành ba loại ứng dụng chính: công cụ quản lý dữ liệu, ứng dụng khám phá dữ liệu và các công cụ báo cáo được thể hiện ở trên cả bảng điều khiển - DashBoard lẫn phần mềm trực quan.

Nhu cầu sử dụng Hệ thống BI của doanh nghiệp phụ thuộc vào loại dữ liệu mà doanh nghiệp đó đang quản lý và nhu cầu phân tích chúng ra sao. Hầu hết các nguồn dữ liệu kinh doanh - Data Source của doanh nghiệp nằm rải rác trên các mẫu cơ sở dữ liệu giao dịch - Transactional databases pattern khác nhau như CRM - ERP... Do vậy, doanh nghiệp cần phải xây dựng một kho dữ liệu tập trung - Data warehouse để gom và sắp xếp dữ liệu theo logic. Sau đó sử dụng các công cụ quản lý dữ liệu với các tính năng ELT - Kết xuất - biến đổi định dạng - sao lưu dữ liệu nhằm phục vụ cho việc tái cấu trúc và di chuyển dữ liệu.

Khi cấu trúc dữ liệu được tái cấu trúc thành định dạng phổ biến, doanh nghiệp có thể tiến hành khám phá dữ liệu - Data Mining với các công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP - Online Analytical Processing, khai thác dữ liệu Data Mining và khả năng tạo ra các báo cáo tùy chỉnh theo tình thế - Ad-hoc report. Thông tin cuối cùng được tập trung lưu trữ trong kho dữ liệu sẽ cho phép người dùng nhanh chóng truy xuất ra các báo cáo mà không tác động đến hoạt động của các ứng dụng phần mềm khác Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM; Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp - ERP; Hệ thống quản trị quy trình sản xuất - SCM của công ty.

LỢI ÍCH TỪ ỨNG DỤNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence - BI dành cho doanh nghiệp nhỏ đang phát triển với sự thay đổi rất nhanh. Công nghệ hiện tại giúp đưa cả thế giới vào túi chúng ta bằng các điện thoại thông minh, máy tính bảng và đồng thời chi phí cho giải pháp phân tích cũng được giảm đáng kể. Hiện tại, các doanh nghiệp nhỏ có khả năng áp dụng BI cho các mục đích khác nhau, như phân tích hiệu suất kinh doanh, dự đoán xu hướng tương lai.

Việc mô tả dữ liệu một cách trực quan là phương pháp tốt nhất để tìm hiểu dữ liệu, đặc biệt là khi trình bày với khách hàng hoặc nhà đầu tư. Để trình bày dữ liệu một cách dễ hiểu và có tính thuyết phục, lại không làm người nghe mất sự tập trung, phương pháp được khuyến khích sử dụng là dùng các biểu đồ thông tin. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho BI dành cho doanh nghiệp nhỏ. Với giải pháp thông minh này, doanh nghiệp có thể xem được dữ liệu một cách toàn diện, từ các hoạt động nội bộ với hoạt động kinh doanh mà không cần tốn nhiều thời gian và việc trình bày, thiết kế dữ liệu.

Các thành viên trong cùng một nhóm được quyền xem cùng một dữ liệu từ nhiều địa điểm và cùng thực hiện các quyết định dựa vào dữ liệu đó. BI cho doanh nghiệp nhỏ không đòi hỏi bất kỳ kiến thức lập trình nào và cũng không cần phải đầu tư vào các khóa đào tạo. Thu thập dữ liệu có tính chính xác và có khả năng phân tích được không chỉ phải làm một lần, doanh nghiệp phải nghiêm túc đánh giá mục tiêu chiến lược và cải tiến các DashBoard thật sự phù hợp.

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence - BI thông minh có thể giúp doanh nghiệp nhìn ra những xu hướng về hiệu suất trong quá khứ mà có thể chưa được nhận ra. Chủ doanh nghiệp có thể xác định xu hướng quan trọng trong dữ liệu và có tiềm năng phát triển cơ hội kinh doanh mới. Bằng cách phân tích hiệu suất trong quá khứ tại ngữ cảnh phù hợp và hiểu được những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả, chủ doanh nghiệp có thể tìm ra chìa khóa quan trọng để tăng trưởng.

CÁC CÁCH ỨNG DỤNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence - BI là một hệ thống lớn đòi hỏi doanh nghiệp trước khi ứng dụng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về quy trình, cơ sở hạ tầng, công nghệ, con người. Một hệ thống BI được ứng dụng không nhất thiết phải giải quyết được bài toán lớn trong toàn bộ công ty, doanh nghiệp có thể linh động ứng dụng BI cho từng phòng ban, bộ phận sau đó dần mở rộng quy mô và độ phức tạp. Với giải pháp này doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và ứng dụng an toàn hiệu quả hơn.

ứng-dụng-hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

Nhân sự phòng kinh doanh và các phòng ban khác

Những người dùng này ủng hộ các nhà phát triển nhỏ cung cấp các công cụ BI có tính năng khám phá dữ liệu thay vì hệ thống BI truyền thống phức tạp. Đối với họ, triển khai nhanh chóng và khả năng dễ sử dụng là các yếu tố quan trọng hơn tính năng chuyên sâu và khả năng tích hợp. Người mua thường là các doanh nghiệp cần giải pháp BI để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của các nhân viên kinh doanh hơn là cho các nhân viên CNTT.

ứng-dụng-hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

Nhân viên IT

Các khách hàng truyền thống thường tập trung hơn vào chức năng và khả năng tích hợp của BI vào hạ tầng CNTT hoặc với các ứng dụng của bộ giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP). Đối với nhóm người dùng này, việc tích hợp giữa các ứng dụng hay các phòng ban khác nhau quan trọng hơn khả năng dễ sử dụng.

ứng-dụng-hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

Người dùng ở nhiều bộ phận phòng ban khác và không chỉ giới hạn cho các chuyên viên IT.

Đây là một xu hướng quan trọng đang ngày càng mở rộng trên thị trường. Các doanh nghiệp ứng dụng BI mong muốn các nhân viên ở các phòng ban khác tiếp cận được dữ liệu kinh doanh đã qua phân tích. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu, nhiều doanh nghiệp coi tính dễ sử dụng - Ease-of-use cũng quan trọng không kém chức năng và tính năng của giải pháp BI. Kết quả là, các nhà cung cấp nhỏ nhanh chân phát triển công cụ khám phá dữ liệu BI trực quan tương tác thực sự tốt và dần chiếm được thị phần. Điều này khiến các nhà cung cấp BI truyền thống quay sang bắt chước các đối thủ mới nổi với việc cải thiện khả năng dễ sử dụng cho sản phẩm của mình.

ứng-dụng-hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

Phần mềm dịch vụ (SaaS)

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp cân nhắc ứng dụng SaaS Business Intelligence - BI điện toán đám mây thay thế cho giải pháp BI cài đặt tại chỗ - Local PC installed truyền thống. Chi phí là động lực chính thúc đẩy xu hướng này. Kết quả kinh doanh nghèo nàn càng thúc đẩy các công ty xem xét yếu tố giá rẻ của phần mềm BI online và các nhà cung cấp BI mã nguồn mở. Tất nhiên, các quan niệm về tính dễ sử dụng, triển khai nhanh hơn và chi phí đầu tư thiết bị và hạ tầng CNTT giảm... cũng góp phần thúc đẩu xu hướng này. Trên thực tế, các nhà phát triển phần mềm BI cài đặt trên PC cũng phản ứng bằng cách phát triển phát triển công nghệ BI điện toán đám mây song song với giải pháp hiện có.

Ứng dụng BI di động

Sự phát triển bùng nổ của máy tính bảng và điện thoại thông minh chạy hệ điều hành iOS, Android, Window Phone đang thúc đẩy các nhà cung cấp. Ví dụ như Microsoft, Oracle... Phát triển các ứng dụng kinh doanh thông minh trên các thiết bị di động - On-the-go. Các nhà phân tích nghĩ rằng ứng dụng BI di động sẽ giúp gia tăng số người sử dụng BI và các đối tượng sử dụng cũng sẽ rộng lớn hơn.

XEM NGAY DEMO HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

BUSINESS SUMMARY DASHBOARD

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

SALES SUMMARY DASHBOARD

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

DIGITAL MARKETING DASHBOARD

CÔNG TY GIẢI PHÁP 3T CUNG CẤP GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Việc ứng dụng giải pháp BI vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan đến tất cả các công việc kinh doanh và quản trị công nghệ thông tin vì nó thể hiện cơ hội khác biệt hóa doanh nghiệp với đối thủ và đảm bảo hiệu suất cũng 

như hiệu quả tối ưu của hoạt động kinh doanh, thông qua sự thấu hiểu các quy trình, khách hàng, nhà cung cấp, và thị trường. <br>Công ty Giải pháp 3T đề xuất 4 gói hành động để doanh nghiệp có thể triển khai và ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng. 

Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-1

KHẢO SÁT QUY TRÌNH THỰC TẾ

Trước khi ứng dụng bất cứ Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI nào, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ quy trình thực tế đang vận hành. Đối với BI doanh nghiệp cần xác định nguồn dữ liệu đầu vào đến từ các quy trình nào trong doanh nghiệp: Marketing, Chăm sóc khách hàng, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Quản trị sản xuất, Nhân sự tiền lương. Bất cứ quy trình nào cũng có nguồn dữ liệu vô giá. Do đó việc khảo sát quy trình thực tế hết sức quan trọng nhằm đảm bảo có thể hiểu đúng các điểm trong quy trình và điểm nào sẽ mang lại dữ liệu.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-2

TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU PHÙ HỢP

Hệ thống phân tích dữ liệu nếu không có giải pháp phù hợp thì dù có nhiều tính năng vẫn trở thành công cụ “vô hồn”. Nếu cố gắng áp dụng BI với “Giải pháp tổng thể” nhưng không phù hợp thì kết quả đạt được thật sự chỉ là con số 0. Nhân viên các phòng ban tham gia chỉ đóng vai trò nhập liệu, BI không thật sự vận hành tạo ra nội lực đột phá. Giải pháp Công ty Giải pháp 3T mang lại doanh nghiệp đến từ Khảo sát quy trình thực tiễn. Khi có giải pháp phù hợp, BI sẽ “có hồn” và tạo ra hiệu quả đích thực.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-3

CHỌN PHẦN MỀM PHÙ HỢP

Trên thị trường có vô số nhà cung cấp BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, đối với doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn BI cần cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến chi phí, thời gian, nhân sự, nội lực toàn công ty. Công ty giải pháp 3T đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp BI, đảm bảo rằng nhà cung cấp hiểu được quy trình thực tiễn, hiểu được giải pháp xử lý, cải tiến BI phù hợp và vận hành hiệu quả.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-4

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không thể triển khai thành công BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Bởi vì doanh nghiệp thật sự thiếu cầu nối giữa tư duy của nhà lãnh đạo mong muốn công ty thay da đổi thịt đột phá với tư duy của cấp quản lý, nhân viên. BI được mua về và áp dụng một cách máy móc rập khuôn trở thành “cái xác không hồn”. Nhà lãnh đạo không thể theo sát dự án giao phó nhà cung cấp BI và các cấp quản lý. Từ cấp quản lý lại trả về nhân viên, như thế nhân viên cũng chẳng hiểu tại sao phải ứng dụng BI. Công ty Giải pháp 3T sẽ đóng vai trò người quản lý dự án đảm bảo rằng mọi người cùng hiểu rõ mục đích của BI. Đảm bảo rằng BI triển khai đúng tiến độ và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tạo hiệu quả đột phá.

CÔNG TY GIẢI PHÁP 3T CUNG CẤP
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI BI

Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-1

KHẢO SÁT QUY TRÌNH THỰC TẾ

Trước khi ứng dụng bất cứ Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - BI nào, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ quy trình thực tế đang vận hành. Đối với BI doanh nghiệp cần xác định nguồn dữ liệu đầu vào đến từ các quy trình nào trong doanh nghiệp: Marketing, Chăm sóc khách hàng, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Quản trị sản xuất, Nhân sự tiền lương. Bất cứ quy trình nào cũng có nguồn dữ liệu vô giá. Do đó việc khảo sát quy trình thực tế hết sức quan trọng nhằm đảm bảo có thể hiểu đúng các điểm trong quy trình và điểm nào sẽ mang lại dữ liệu.

LIÊN HỆ
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-2

TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU PHÙ HỢP

Hệ thống phân tích dữ liệu nếu không có giải pháp phù hợp thì dù có nhiều tính năng vẫn trở thành công cụ "vô hồn". Nếu cố gắng áp dụng BI với "Giải pháp tổng thể" nhưng không phù hợp thì kết quả đạt được thật sự chỉ là con số 0. Nhân viên các phòng ban tham gia chỉ đóng vai trò nhập liệu, BI không thật sự vận hành tạo ra nội lực đột phá. Giải pháp Công ty Giải pháp 3T mang lại doanh nghiệp đến từ Khảo sát quy trình thực tiễn. Khi có giải pháp phù hợp, BI sẽ "có hồn" và tạo ra hiệu quả đích thực.

LIÊN HỆ
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-3

CHỌN PHẦN MỀM PHÙ HỢP

Trên thị trường có vô số nhà cung cấp BI - Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, đối với doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn BI cần cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến chi phí, thời gian, nhân sự, nội lực toàn công ty. Công ty giải pháp 3T đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp BI, đảm bảo rằng nhà cung cấp hiểu được quy trình thực tiễn, hiểu được giải pháp xử lý, cải tiến BI phù hợp và vận hành hiệu quả.

LIÊN HỆ
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-4

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không thể triển khai thành công BI - Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Bởi vì doanh nghiệp thật sự thiếu cầu nối giữa tư duy của nhà lãnh đạo mong muốn công ty thay da đổi thịt đột phá với tư duy của cấp quản lý, nhân viên. BI được mua về và áp dụng một cách máy móc rập khuôn trở thành "cái xác không hồn". Nhà lãnh đạo không thể theo sát dự án giao phó nhà cung cấp BI và các cấp quản lý. Từ cấp quản lý lại trả về nhân viên, như thế nhân viên cũng chẳng hiểu tại sao phải ứng dụng BI. Công ty Giải pháp 3T sẽ đóng vai trò người quản lý dự án đảm bảo rằng mọi người cùng hiểu rõ mục đích của BI. Đảm bảo rằng BI triển khai đúng tiến độ và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tạo hiệu quả đột phá.

LIÊN HỆ

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

3T-LOGO-PARTNER-10

DATA STUDIO

Thu thập, tối ưu dữ liệu báo cáo

Google Data Studio là một dịch vụ tạo các báo cáo trực quan, tương tác. Data Studio cho phép bạn nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau như AdWords, Attribution 360, BigQuery, Google Analytics, Google Sheets, YouTube Analytics,… và trực quan hóa các dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ, bảng và sơ đồ, cũng như theo dõi các thay đổi trong thời gian thực.

3T-LOGO-PARTNER-11

POWER BI

Tập hợp các dịch vụ phần mềm phân tích

Power BI giúp bạn kết nối và tập hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm cũng như dữ liệu riêng lẻ trên các files Excel, files text và các dạng dữ liệu khác, sau đó biến dữ liệu này thành thông tin hữu ích cho doanh nghiệp của bạn thông qua việc trực quan hoá dữ liệu giúp các nhà quản lý đưa ra được những quyết định dựa trên số liệu, giảm bớt sự cảm tính, tập trung vào những yếu tố dẫn tới thành công của tổ chức.

TABLEAU

Nền tảng phân tích trực quan

Tableau giúp mọi người biến đổi dữ liệu thành thông tin chuyên sâu thúc đẩy hành Doanh nghiệp Bạn có thể thoải mái khám phá nhờ những khả năng vô tận của phân tích trực quan. Xây dựng bảng giao diện số và thực hiện các phân tích đột xuất chỉ với vài thao tác nhấp.

KIẾN THỨC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC GIẢI PHÁP
CHUYỂN ĐỔI SỐ
DOANH NGHIỆP

Công ty Giải pháp 3T sẵn sàng chia sẻ tới quý doanh nghiệp các kiến thức liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Doanh nghiệp chuyển đổi số từ quy trình làm việc, quy trình Marketing, quy trình Sales, quy trình chăm sóc khách hàng cho đến các quy trình theo phân hệ chức năng trong quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP như Kế toán, mua hàng, bán hàng, tồn kho, giá thành, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự tiền lương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ