CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỚI DOANH NGHIỆP

bao-cao-phan-tich-du-lieu-thong-minh

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
TRUY CẬP WEBSITE

Giải pháp BI dành cho Website cung cấp tới khách hàng bảng đánh giá hơn 25 tiêu chí liên quan đến Website. Khách hàng sẽ trải nghiệm phiên bản Dashboard dễ dàng hơn so với Google Analytics
bao-cao-phan-tich-du-lieu-thong-minh

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
DIGITAL MARKETING

Giải pháp BI dành cho các kênh Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, Youtube, Tiktok). Khách hàng không còn phải khổ sở để tìm hiểu về các báo cáo chuẩn mà thay thế bằng trải nghiệm hoàn toàn khác trên các biểu mẫu trực quan.
bao-cao-phan-tich-du-lieu-thong-minh

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
BÁN HÀNG

Giải pháp BI phân tích dữ liệu bán hàng. Hệ thống báo cáo sẵn sàng kết nối tới phần mềm bán hàng hay thậm chí là ERP nhằm mang đến quý khách hàng khả năng nhìn trực quan về số liệu hơn là các bảng tính.
giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

CHÚNG TÔI TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT MÀ KHÁCH HÀNG CHƯA TỪNG TRẢI NGHIỆM

Công ty Phần mềm và Giải pháp quản trị doanh nghiệp 3T xin cung cấp tới khách hàng giải pháp phù hợp, đột phá, độc đáo.

CÁC DẠNG BÁO CÁO TRỰC QUAN TRÊN NỀN TẢNG
GOOGLE DATA STUDIO

Khách hàng trải nghiệm khám phá các dạng báo cáo phân tích dữ liệu thông minh trên nền tảng Google Data Studio.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hệ thống báo cáo phân tích dữ liệu thương mại điện tử, phân tích số liệu doanh thu, chi phí bán hàng.

GOOGLE ADS

Hệ thống báo cáo phân tích dữ liệu về Google Ads.
facebook-dashboard-overview

FACEBOOK ADS

Hệ thống báo cáo phân tích dữ liệu về Facebook Ads.
fanpage-insight-dashboard-overview

DỮ LIỆU FANPAGE

Phân tích dữ liệu truy cập, tương tác với Fanpage của khách hàng trên nền tảng FaceBook.
seo-dashboard-overview

DỮ LIỆU SEO

Kiểm tra hiệu suất tìm kiếm tự nhiên thông tin khách hàng trên các nền tảng tìm kiếm.

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Phác thảo hành trình trải nghiệm của khách hàng.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Thành công của khách hàng trên nền tảng Digital chính là thành công của Công ty Phần mềm và Giải pháp quản trị doanh nghiệp 3T.

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ