PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Cùng với sự phát triển của các khái niệm như công nghệ 4.0, chuyển đổi số thì Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence - BI không còn là câu chuyện "có cũng được". Tại thời điểm này gần như mọi tổ chức đều cần có một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên các dữ liệu đã thu thập được từ Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM, Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể - ERP.

Hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

QUY TRÌNH KINH DOANH THÔNG MINH

Phân tích dữ liệu thông minh là biết cách sử dụng kết hợp thông tin và dữ liệu từ các nguồn bên ngoài trên thị trường và dữ liệu nội bộ từ các nguồn và phòng ban của công ty. Tất cả các quy trình này được thiết kế để đặt câu hỏi và đo lường dữ liệu có thể được phân tích và sau đó được tổng hợp thành các báo cáo hỗ trợ các quyết định kinh doanh.

LIÊN HỆ
Hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

HỆ THỐNG THÔNG MINH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chưa bao giờ trong lịch sử có cơ hội theo dõi và sử dụng ngay thông tin khách hàng / khách hàng thời gian thực, dữ liệu thị trường liên quan và đối thủ cạnh tranh, các sự kiện tin tức có tác động và các chỉ số kinh tế thay đổi cùng một lúc và trong các báo cáo phần mềm tập trung. Tác động tích cực của hệ thống thông minh thực hiện phân tích dữ liệu đối với các nhà quản lý doanh nghiệp là rất lớn, nhờ vào hệ thống doanh nghiệp có ngày càng nhiều dữ liệu khởi tạo các báo cáo giúp ra quyết định nhanh chóng.

LIÊN HỆ
Hệ-thống-phân-tích-dữ-liệu-thông-minh

TƯƠNG LẠI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí thông minh nhân tạo - AI - hiện là một thành phần quan trọng và ngày càng phát triển trong quản lý và hoạt động kinh doanh. Kinh doanh với sự hỗ trợ của AI là một trong những lĩnh vực nghề nghiệp phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ trong nhiều ngành. Các cơ sở giáo dục đại học cung cấp các bằng cấp sau đại học về trí tuệ kinh doanh để giúp đáp ứng nhu cầu về các chuyên gia có trình độ.

LIÊN HỆ

VẤN ĐỀ CỐT LÕI TRONG HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Vấn đề cốt lõi trong hệ thống BI là kho dữ liệu (Data Warehouse) và khai thác dữ liệu (Data Mining) vì dữ liệu dùng trong BI là dữ liệu tổng hợp (đến từ nhiều nguồn, nhiều định dạng, phân tán). Quá trình phân tích dữ liệu trong BI không chỉ là những phân tích đơn giản (Query, Filtering) mà cần sử dụng đến kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data Mining) nhằm phân loại (classification) phân cụm (Clustering), hoặc dự đoán (Prediction).

KHO CHỨA DỮ LIỆU
DATA WAREHOUSE

Kho chứa dữ liệu – Data WareHouse có thể định nghĩa đơn giản như “chiếc dạ dày” của hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI. Data WareHouse đóng vai trò nhưng thùng chưa toàn bộ dữ liệu đầu vào, dữ liệu càng đa dạng và sắp xếp bài bản thì hệ thống BI hoạt động càng hiệu quả. Nhiệm vụ của Data WareHouse cung cấp đầy đủ thông tin hiện tại và lịch sử vận hành của doanh nghiệp. Data WareHouse phải sẵn sàng cho việc khai thác, sử dụng hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

KHAI THÁC DỮ LIỆU
DATA MINING

Khai thác dữ liệu – Data Mining được ví như “chiếc cuốc đa năng” với nhiệm khai thác kho chứa dữ liệu – Data WareHouse. Quá trình khai phá dữ liệu của Data mining được diễn ra với công nghệ tính toán tiên tiến không chỉ giới hạn trong việc trích xuất dữ liệu mà còn được sử dụng để chuyển đổi, làm sạch, tích hợp dữ liệu và phân tích mẫu. Data Mining ban đầu thực hiện nhiệm vụ đưa ra các mẫu dự đoán theo xu hướng, tính toán kết quả đã phân tích. Với sự phát triển của công nghệ 4.0, Data Mining thực hiện tạo thông tin phản hồi, phân tích dữ liệu lớn, phân chia cụm dữ liệu một cách trực quan.
VAN-DE-COT-LOI-PHAN-TICH-DU-LIEU-THONG-MINH-3

PHÂN TÍCH KINH DOANH
BUSINESS ANALYST

Khâu cuối cùng để ứng dụng thành công được hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI chính là phân tích kinh doanh – Business Analyst, đây là khâu quan trọng quyết định sự thành công của việc ứng dụng. Hãy hình dung khi doanh nghiệp đã có “dữ liệu”, “công cụ khai thác” thì điều cuối cùng là “doanh nghiệp khai thác dữ liệu như thế nào” để mang lại hiểu quả. Business Analyst mang lại câu trả lời về giải pháp với doanh nghiệp trong phân tích dữ liệu.

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - Business Intelligence được xem là một ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trong các quyết định đầu tư về hệ thống thông tin. Triển khai hệ thống BI là một công việc rất phức tạp, không chỉ đơn thuần là cài đặt phần mềm và phần cứng, sự thành công của nó phụ thuộc vào việc đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch, phân tích và cải tiến quy trình kinh doanh. Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến quy trình triển khai một hệ thống phân tích dữ liệu thông minh tại doanh nghiệp.

YẾU TỐ TỔ CHỨC
TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Yếu tố tổ chức có tác động tích cực lên sự sẵn sàng triển khai Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI. Thật vậy yếu tố tổ chức được biết đến như là cơ sở hạ tầng “mềm” có liên quan đến cấu trúc và mục tiêu tổ chức, quy trình nghiệp vụ: tài chính, nhân sự và các quy tắc trong tổ chức. Yếu tố tổ chức thể hiện qua sự cam kết và hỗ trợ từ phía lãnh đạo nhằm đảm bảo các nguồn lực cần thiết như tài chính, kỹ năng con người và các yêu cầu khác trở nên dễ dàng hơn và giúp dự án BI thành công. Bên cạnh đó, yếu tố về tổ chức còn thể hiện qua tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp có ủng hộ đầu tư vào công nghệ hay không.
THUC-TRANG-TRIEN-KHAI-PHAN-TICH-DU-LIEU-THONG-MINH-2

YẾU TỐ QUY TRÌNH
TÁC ĐỘNG XUYÊN SUỐT

Quy trình ở đây được hiệu là các bước và những yêu cầu cần thiết để triển khai các hệ thống thông tin trong một tổ chức/ doanh nghiệp. Quy trình đòi hỏi phải có một phương pháp hoặc cách thực hiện việc triển khai, đáp ứng được cho từng công việc cụ thể trong dự án. Trong đó, quy trình làm việc của nhóm triển khai dự án là yếu tố quan trọng cần được xem xét. Chuyên môn, kỹ năng của nhóm dự án phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng và công ty tư vấn triển khai. Ngoài ra, để quy trình được chuẩn hóa cần có sự tư vấn từ chuyên gia để có được cái nhìn khách quan cho dự án. Cuối cùng là quy trình huấn luyện đào tạo diễn ra xuyên suốt quá trình triển khai để cập nhật cho các thành viên tham gia dự án thông tin, kiến thức cần thiết.

YẾU TỐ CÔNG NGHỆ
SỰ SẴN SÀNG

Yếu tố công nghệ hết sức quan trọng trong quá trình triển khai Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 thay đổi liên tục. Công nghệ để triển khai hệ thống BI phải đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng, linh hoạt, phù hợp với doanh nghiệp. Công nghệ ở đây phải đề cập tới khung nhìn chiến lược của hệ thống, giải pháp lâu dài đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Đối với các doanh nghiệp đã triển khai hệ thống ERP, sự tồn tại của cơ sở hạ tằng công nghệ và các công cụ trong ERP sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho BI.

THÁCH THỨC TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh - BI không còn là câu chuyện của các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần bắt đầu triển khai và ứng dụng BI. Thời đại công nghệ 4.0 không cho phép các doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức quy trình thủ công, chuyển đổi số chính là hồi chuông gióng bắt đầu cuộc đua ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, để ứng dụng thành công BI, doanh nghiệp cần nắm rõ các thách thức trước khi bắt đầu triển khai.

Thách-thức-triển-khai-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-4

DỮ LIỆU THÔ TRÊN
CÁC BẢNG TÍNH

Hầu hết các doanh nghiệp đều lưu trữ dữ liệu trên các bảng tính với cấu trúc khác nhau, một số doanh nghiệp khác thì có các phần mềm nhỏ rời rạc không đồng bộ. Đây thật sự là thách thức với các doanh nghiệp nếu muốn ứng dụng hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI chuẩn xác. Đầu vào của BI chính là Data WareHouse, doanh nghiệp cần một giải pháp chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào BI. Dữ liệu càng chính xác và có cấu trúc sắp xếp logic thì kết quả BI mang lại càng có giá trị.
Thách-thức-triển-khai-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-5

KHÔNG CÓ TÀI LIỆU
CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Không có giải pháp về cấu trúc dữ liệu thì Data không phải là “vàng” hay “kim cương” mà là một tổ hợp dày đặc phải xử lý. Không có cấu trúc dữ liệu của ứng dụng vận hành thì đây là tử huyệt của các giải pháp về BI. Doanh nghiệp có thể được giới thiệu một BI hoành tráng nhưng nếu không có giải pháp lưu trữ logic, cụ thể và tầm nhìn xa thì doanh nghiệp sẽ rất vất vả để xử lý các dữ liệu trước khi sử dụng chúng để ra quyết định có lợi cho doanh nghiệp.
Thách-thức-triển-khai-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-6

THIẾU TÀI LIỆU
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Tài liệu quy trình nghiệp vụ – Business Case không có/ không còn. Đối với trường hợp này thì tương đối “dễ thở” hơn hai trường hợp trước nhưng cũng phải mất nhiều thời gian nếu quy trình vận hành doanh nghiệp phức tạp. Thông thường, người dùng trong các quy trình chỉ nhớ các công việc họ làm hoặc nhiều hơn là người trước và sau họ. Khi ứng dụng BI thì phải xem xét tổng thể quy trình vì vậy không có Business Case thì bắt buộc phải làm lại, nếu không doanh nghiệp sẽ loay hoay với bài toán “nay làm – ngày mai quên” của các End Users.

XEM NGAY DEMO HỆ THỐNG
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

BUSINESS SUMMARY DASHBOARD

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

SALES SUMMARY DASHBOARD

giai-phap-phan-tich-du-lieu-thong-minh

DIGITAL MARKETING DASHBOARD

CÔNG TY GIẢI PHÁP 3T CUNG CẤP GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

Việc ứng dụng giải pháp BI vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan đến tất cả các công việc kinh doanh và quản trị công nghệ thông tin vì nó thể hiện cơ hội khác biệt hóa doanh nghiệp với đối thủ và đảm bảo hiệu suất cũng như hiệu quả tối ưu của hoạt động kinh doanh, thông qua sự thấu hiểu các quy trình, khách hàng, nhà cung cấp, và thị trường.
Công ty Giải pháp 3T đề xuất 4 gói hành động để doanh nghiệp có thể triển khai và ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-1

KHẢO SÁT QUY TRÌNH THỰC TẾ

Trước khi ứng dụng bất cứ Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI nào, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ quy trình thực tế đang vận hành. Đối với BI doanh nghiệp cần xác định nguồn dữ liệu đầu vào đến từ các quy trình nào trong doanh nghiệp: Marketing, Chăm sóc khách hàng, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Quản trị sản xuất, Nhân sự tiền lương. Bất cứ quy trình nào cũng có nguồn dữ liệu vô giá. Do đó việc khảo sát quy trình thực tế hết sức quan trọng nhằm đảm bảo có thể hiểu đúng các điểm trong quy trình và điểm nào sẽ mang lại dữ liệu.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-2

TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU PHÙ HỢP

Hệ thống phân tích dữ liệu nếu không có giải pháp phù hợp thì dù có nhiều tính năng vẫn trở thành công cụ “vô hồn”. Nếu cố gắng áp dụng BI với “Giải pháp tổng thể” nhưng không phù hợp thì kết quả đạt được thật sự chỉ là con số 0. Nhân viên các phòng ban tham gia chỉ đóng vai trò nhập liệu, BI không thật sự vận hành tạo ra nội lực đột phá. Giải pháp Công ty Giải pháp 3T mang lại doanh nghiệp đến từ Khảo sát quy trình thực tiễn. Khi có giải pháp phù hợp, BI sẽ “có hồn” và tạo ra hiệu quả đích thực.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-3

CHỌN PHẦN MỀM PHÙ HỢP

Trên thị trường có vô số nhà cung cấp BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, đối với doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn BI cần cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến chi phí, thời gian, nhân sự, nội lực toàn công ty. Công ty giải pháp 3T đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp BI, đảm bảo rằng nhà cung cấp hiểu được quy trình thực tiễn, hiểu được giải pháp xử lý, cải tiến BI phù hợp và vận hành hiệu quả.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-4

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không thể triển khai thành công BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Bởi vì doanh nghiệp thật sự thiếu cầu nối giữa tư duy của nhà lãnh đạo mong muốn công ty thay da đổi thịt đột phá với tư duy của cấp quản lý, nhân viên. BI được mua về và áp dụng một cách máy móc rập khuôn trở thành “cái xác không hồn”. Nhà lãnh đạo không thể theo sát dự án giao phó nhà cung cấp BI và các cấp quản lý. Từ cấp quản lý lại trả về nhân viên, như thế nhân viên cũng chẳng hiểu tại sao phải ứng dụng BI. Công ty Giải pháp 3T sẽ đóng vai trò người quản lý dự án đảm bảo rằng mọi người cùng hiểu rõ mục đích của BI. Đảm bảo rằng BI triển khai đúng tiến độ và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tạo hiệu quả đột phá.

CÔNG TY GIẢI PHÁP 3T CUNG CẤP
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI BI

Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-1

KHẢO SÁT QUY TRÌNH
THỰC TẾ

Trước khi ứng dụng bất cứ Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh – BI nào, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ quy trình thực tế đang vận hành. Đối với BI doanh nghiệp cần xác định nguồn dữ liệu đầu vào đến từ các quy trình nào trong doanh nghiệp: Marketing, Chăm sóc khách hàng, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Quản trị sản xuất, Nhân sự tiền lương. Bất cứ quy trình nào cũng có nguồn dữ liệu vô giá. Do đó việc khảo sát quy trình thực tế hết sức quan trọng nhằm đảm bảo có thể hiểu đúng các điểm trong quy trình và điểm nào sẽ mang lại dữ liệu.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-2

TƯ VẤN GIẢI PHÁP
TỐI ƯU PHÙ HỢP

Hệ thống phân tích dữ liệu nếu không có giải pháp phù hợp thì dù có nhiều tính năng vẫn trở thành công cụ “vô hồn”. Nếu cố gắng áp dụng BI với “Giải pháp tổng thể” nhưng không phù hợp thì kết quả đạt được thật sự chỉ là con số 0. Nhân viên các phòng ban tham gia chỉ đóng vai trò nhập liệu, BI không thật sự vận hành tạo ra nội lực đột phá. Giải pháp Công ty Giải pháp 3T mang lại doanh nghiệp đến từ Khảo sát quy trình thực tiễn. Khi có giải pháp phù hợp, BI sẽ “có hồn” và tạo ra hiệu quả đích thực.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-3

CHỌN PHẦN MỀM
PHÙ HỢP

Trên thị trường có vô số nhà cung cấp BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, đối với doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn BI cần cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến chi phí, thời gian, nhân sự, nội lực toàn công ty. Công ty giải pháp 3T đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp BI, đảm bảo rằng nhà cung cấp hiểu được quy trình thực tiễn, hiểu được giải pháp xử lý, cải tiến BI phù hợp và vận hành hiệu quả.
Giải-pháp-hệ-thống-quản-trị-tổng-thể-doanh-nghiệp-4

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH
TRIỂN KHAI

Đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không thể triển khai thành công BI – Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Bởi vì doanh nghiệp thật sự thiếu cầu nối giữa tư duy của nhà lãnh đạo mong muốn công ty thay da đổi thịt đột phá với tư duy của cấp quản lý, nhân viên. BI được mua về và áp dụng một cách máy móc rập khuôn trở thành “cái xác không hồn”. Nhà lãnh đạo không thể theo sát dự án giao phó nhà cung cấp BI và các cấp quản lý. Từ cấp quản lý lại trả về nhân viên, như thế nhân viên cũng chẳng hiểu tại sao phải ứng dụng BI. Công ty Giải pháp 3T sẽ đóng vai trò người quản lý dự án đảm bảo rằng mọi người cùng hiểu rõ mục đích của BI. Đảm bảo rằng BI triển khai đúng tiến độ và phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tạo hiệu quả đột phá.

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THÔNG MINH

3T-LOGO-PARTNER-10

DATA STUDIO

Thu thập, tối ưu dữ liệu báo cáo

Google Data Studio là một dịch vụ tạo các báo cáo trực quan, tương tác. Data Studio cho phép bạn nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau như AdWords, Attribution 360, BigQuery, Google Analytics, Google Sheets, YouTube Analytics,… và trực quan hóa các dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ, bảng và sơ đồ, cũng như theo dõi các thay đổi trong thời gian thực.

3T-LOGO-PARTNER-11

POWER BI

Tập hợp các dịch vụ phần mềm
phân tích dữ liệu

Power BI giúp bạn kết nối và tập hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm cũng như dữ liệu riêng lẻ trên các files Excel, files text và các dạng dữ liệu khác, sau đó biến dữ liệu này thành thông tin hữu ích cho doanh nghiệp của bạn thông qua việc trực quan hoá dữ liệu giúp các nhà quản lý đưa ra được những quyết định dựa trên số liệu, giảm bớt sự cảm tính, tập trung vào những yếu tố dẫn tới thành công của tổ chức.

TABLEAU

Nền tảng phân tích dữ liệu trực quan

Tableau giúp mọi người biến đổi dữ liệu thành thông tin chuyên sâu thúc đẩy hành Doanh nghiệp Bạn có thể thoải mái khám phá nhờ những khả năng vô tận của phân tích trực quan. Xây dựng bảng giao diện số và thực hiện các phân tích đột xuất chỉ với vài thao tác nhấp.

KIẾN THỨC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC GIẢI PHÁP
CHUYỂN ĐỔI SỐ
DOANH NGHIỆP

Công ty Giải pháp 3T sẵn sàng chia sẻ tới quý doanh nghiệp các kiến thức liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Doanh nghiệp chuyển đổi số từ quy trình làm việc, quy trình Marketing, quy trình Sales, quy trình chăm sóc khách hàng cho đến các quy trình theo phân hệ chức năng trong quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP như Kế toán, mua hàng, bán hàng, tồn kho, giá thành, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự tiền lương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ