Google Workspace Admin là một tài khoản tăng cường tính bảo mật và an toàn dữ liệu khi bạn thực hiện dịch vụ đăng ký tên miền. Bất kỳ doanh nghiệp nào đăng ký bạn cũng cần phải có 1 tài khoản để quản lý tất cả người dùng của tổ chức.

Để hiểu rõ hơn, cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết hôm nay với 3T Software ngay nào!

Google Workspace Admin Và Các Cấp Độ Admin Trong Tổ Chức

Google Workspace Admin là gì?

Google Workspace Admin hiểu một cách đơn giản là một người dùng nhưng có quyền truy cập vào Google Workspace Admin Console và Admin API. Đây là những công cụ để thực hiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Google Workspace Admin thường sẽ có 2 nhóm là Super Admin và Admin mức độ truy cập và quyền hạn sẽ phụ thuộc vào từng loại vai trò. Super Admin được xem là người dùng có vai trò quản trị cao nhất cho toàn bộ dịch vụ Google Workspace.

Google Workspace Super Admin có quyền truy cập vào mọi cài đặt của Google Workspace Admin Console. Họ có thể quản lý toàn bộ khía cạnh dịch vụ của tổ chức.

Google Workspace Admin console cũng có những ĐẶC QUYỀN sau:

  • Tạo hoặc chỉ định vai trò quản trị viên.
  • Đặt lại mật khẩu quản trị viên.
  • Thiết lập các thanh toán.
  • Thực hiện quản lý giấy phép.
  • Khôi phục người dùng đã xóa.
  • Sửa đổi cài đặt của quản trị viên.
  • Bật hoặc tắt chia sẻ địa chỉ liên hệ.

Super Admin đóng vai trò rất quan trọng trong tổ chức. Super Admin không chỉ quản lý các Admin còn lại, mà còn thực hiện và kiểm soát các dữ liệu nhạy cảm, thiết lập bảo mật, bảo vệ dịch vụ Google Workspace của tổ chức.

Google Workspace Admin console đóng vai trò rất quan trọng, nhất là trong vấn đề bảo vệ dữ liệu và tạo các chính sách bảo mật của công ty. Chính vì vậy, quyền hạn này thường được trao cho người quản lý, người lãnh đạo hoặc người đứng đầu bộ phận IT của bạn.

Bạn có thể tham khảo: Google Ngừng Cung Cấp G Suite Legacy Miễn Phí

Một tổ chức cần bao nhiêu Google Workspace Super Admin?

Một tổ chức cần bao nhiêu Google Workspace Super Admin?

Thông thường nhiều doanh nghiệp sẽ lựa chọn chỉ cần một người là đủ. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho bạn nên có hai. Trường hợp một trong hai người bận hoặc nghỉ phép thì vẫn còn một người hỗ trợ tổ chức.

Ngoài ra, như đã nói, vai trò này còn liên quan nhiều tính bảo mật của doanh nghiệp, tổ chức không nên có quá hai tài khoản Super Admin. Bạn có thể chỉ định quyền Super Amin thường được giao cho các quản lý cấp cao của một tổ chức hoặc người quản lý phòng ban Công nghệ thông tin.

Các vai trò khác của Google Workspace Admin

Ngoài Super Admin, Google Workspace còn phân quyền thêm các vai trò Admin khác. Trong đó, Quản trị viên nhóm (Group admin) và Quản trị viên quản lý người dùng (User Management Admin) là hai vai trò quản trị quan trọng nhất.

Các vai trò khác của Google Workspace Admin

User Management Admin

User Management Admin là quản trị viên có quyền kiểm soát tất cả hành động đối với người dùng mà không phải admin như: cài đặt mật khẩu, quản lý tài khoản người dùng,…

User Management Admin không thể xóa quản trị viên toàn cầu, tạo vai trò quản trị viên khác hoặc đặt lại mật khẩu cho quản trị viên khác. Chỉ Google Workspace Super Admin mới có thể làm điều đó.

User Management Admin thường được giao cho người quản lý bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.

Group admin

Tăng cường khả năng giao tiếp, cộng tác trong tổ chức là điều mà Google Groups mang lại. Groups được sử dụng để tạo danh sách gửi email, cộng tác hộp thư đến và để kiểm soát quyền truy cập vào tài liệu và các dịch vụ Google của người dùng.

Admin của Google Groups cũng có thể vào Google Workspace Admin Console để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhóm như: thêm hoặc xóa Google Groups, quản lý thành viên và truy cập cài đặt nhóm.

Tại sao Group admin quan trọng? Admin cần thêm đúng người vào trong mỗi nhóm cụ thể và áp dụng các đặc thù phù hợp để các nhóm được an toàn vào dữ liệu được bảo mật.

Hy vọng những chia sẻ trên giúp bạn hiểu hơn về Google Workspace Admin. Mỗi tài khoản có những quyền hạn khác nhau, dựa vào người dùng bạn sẽ có phân chia các quyền phù hợp cho mình nhé. Hẹn gặp lại trong bài chia sẻ tiếp theo.